glad

En ideell förening


2019 bildar två barndomsvänner föreningen ”Vi tar plats” med målsättningen att skapa meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar i Östberga.

Föreningen bidrar till en positiv samhällssyn genom dialogarbete, trygghetsskapande arbete, möjliggörande av en meningsfull framtid samt förebyggande av kriminalitet och utanförskap.

Föreningen Vi tar plats har som syfte att

- Skapa positiva förebilder
- Främja hälsa och studier för barn och ungdomar i utsatta områden.
- Arbeta för goda mötesplatser och miljöer.
- Erbjuda barn och ungdomar en meningsfull framtid.
- Länka ungdomar till arbete och hälsa.
- Aktivera flera vuxna och därmed skapa olika skyddsfaktorer runt barn och ungdomar i riskzon.
- Utöka samarbete med verksamheter i och utanför området genom samarbeten.
- Effektivisera kostnader och kvalitet.

Vi tar plats

Läs mer

Spontanidrott

Läs mer

workshops

Läs mer

Kampsport

Läs mer

läxhjälp

Läs mer

tiki-taka fotboll

Läs mer

Evenemang

Läs mer

Samarbete

Läs mer
glad

Tiki-Taka Fotboll


Tiki-Taka Fotboll


Tiki-Taka kommer ifrån Spanien och är en spelstil som handlar om korta passnings med aktiva spelare. Spaniens landslag och FC Barcelona är de verkliga mästarna och följare av filosofin. Med deras framgångar skapas fler följare.

Precis som ett lag som ägnar sig åt fin-lir så strävar föreningen Vi Tar Plats efter det fina spelet, det exklusiva samarbetet och den unika lagsammanhållningen. Ett lag kan aldrig vinna om inte alla lagdelar samarbetar.

Det finns ännu en komponent att ta fasta på. Tiki-Taka är rolig fotboll. Vid varje tillfälle spelas spansk musik och träningen blir till en riktigt fest! Självklart är alla välkomna oavsett kön, ålder eller skicklighet. Vi är ett lag!

glad

Kampsport


Kampsport


Att stärka disciplin, självförtroende, moral och själ hos tjejer och killar är kampsport en viktig byggsten i vår vision. Kampsport har i alla tider varit fostrande för själ och kropp. Utöver att vi lär ut en god etik och moral får deltagarna en sund inställning till kropp och själ.

Vid varje tillfälle förs dialog och meditation. Våra ledare är SM mästare och medaljörer i bla Thaiboxning. På våra klasser är kamratskap det primära. Att bli en kommande bra förebild. Du tränar med andra ord själen lika mycket som kroppen. Vi tänker holistiskt, inte bara slag och sparkar.

Våra dialoger handlar om människovärde, om mobbing, om manlighet på rätt sätt och vad jämlikheten har för värde i den stora och lilla världen. Framförallt har vi samtal om balans. Träningen är den praktiska fingervisningen för att utvecklas till en bra människa.

glad

Spontanidrott


Spontanidrott


Det här är en utav våra populäraste aktiviteter med många deltagare och olika åldrar. Under sommarperioden bedrivs aktiviteterna utomhus för att sedan flytta in i gymnastiksalar, hallar eller andra lokaler.

Förutom olika bollsporter och lekar anordnas turneringar och cuper där kön och åldrar blandas. Det primära målet är att alla ska vara med, vilket är oerhört uppskattat av publik och deltagare.

HT 21 ingick föreningen ett samarbete med Samhällsmatchen som är en del av Hammarbys sociala arbete tillsammans med den lokala fritidsgården. Numera är fredagskvällar helig tid för många boende i området.

glad

Läxhjälp


Läxhjälp


Sedan våren-21 har föreningen hjälpt barn och ungdomar med att få extra stöd och undervisning efter skoltid. Tillsammans med skolan erbjöd vi till att börja med tre lokala volontärer som i sin tur stöttade mellan 25-30 elever vid varje tillfälle.

Numera har volontärsstyrkan växt till ett dussin. Vi erbjuder barn och ungdomar studiehjälp kostnadsfritt två gånger i veckan.

Tillsammans med skolan skräddarsyr vi timmarna för att på bästa sätt kunna hjälpa varje enskild elev. Dialogen mellan elev, skola och volontär är och förblir viktig för att en elev ska lyckas. Målsättningen är given. Ingen elev lämnas efter. Alla ska ha ett fullständigt betyg.

glad

Workshops


Workshops


Genom föreningens workshops kommer ungdomar och barn i kontakt med eget skapande. Tanken är att vidga perspektiven, träna på samarbete och tålamod samt träna på att tänka utanför gängse ramar och konventioner. Genom lokala förebilder vill vi skapa en plattform av trygghet för deltagarna.

Genom att bredda utbudet skapar vi en holistisk syn på kulturen och dess många möjligheter. Förutom kultur erbjuds workshop på andra områden så som samhälle, demokrati, ekonomi, studier, ledarskap mm.

glad

Evenemang


Evenemang


Vi arbetar nära med aktörer i närområdet med målsättning att skapa gemensamma evenemang. Det kan vara allt ifrån att vi grillar tillsammans med boende på torget och därmed skapar ett levande torg, till att bjuda på musik, tv-sända fotbollsmatcher, femkamp, brännboll, picknick eller andra former av gemensamhets aktiviteter.

Alla åldrar är välkomna för att därmed skapa en bykänsla. Värdet att skapa gemensamma plattformar är att fler kommer närmare varandra. För barn och ungdomar i riskzon innebär det att fler ögon ser men att fler också kan, vill och orkar lyssna. En bykänsla innebär gemensamt ansvar. Ett barn är allas ansvar. Ett barn är allas barn.

Vid varje större evenemang har vi hundratals besökare, vilket innebär en större trygghet. Att erbjuda olika former av evenemang för alla åldrar är en av nycklarna för att skapa en brottspreventiv boende miljö eftersom fler boende engagerar sig i sitt område. Exempel på detta är vuxna som ställer upp på aktiviteter, agerar nattvandrare, är volontärer på läxläsning och mycket mer.

Samarbetspartners


Vill ni vara med och påverka barn och unga i deras resa genom livet.
Tveka inte på att höra av er till oss för ett eventuellt samarbete.


Din hjälp kan bli den avgörande skillnaden.

Lamin

Grundare

Mariana

Grundare

Salim

Grundare